0

طبس مسینا
کشور  ایران
استان خراسان جنوبی
شهرستان درمیان
بخش گزیک
نام(های) قدیمی شهر اناب
سال شهرشدن ۱۳۸۷[۱]
مردم
جمعیت ۳٬۷۷۶ نفر (۱۳۸۵)
تأسیس شهرداری شماره تلفن = 0563211
شناسهٔ ملی خودرو  ایران